top of page

Integritetspolicy Vi följer EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).

Som ett led i detta kan följande information om hur vi hanterar personuppgifter vara av intresse för dig som har någon form av affärsrelation med Molanders Sign & Display AB.

 

Vi samlar in följande data: Vi lagrar personuppgifter för att kunna hantera offerter, order, systemservice, nyhetsbrev mm för den löpande affärsverksamheten. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du gör förfrågningar och lägger order, registrerar serviceförfrågningar, samt kommunicerar via vår hemsida eller kommunicerar med oss via e-post och andra kanaler där du registrerat dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som du vill att vi lagrar för att samarbetet ska fungera på bästa sätt. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor såsom sökningar via sökmotorer och ditt företags webbplats.

 

Så används information vi insamlar och lagrar: Vi använder personuppgifterna för att: Skicka dig nyhetsbrev och information om offerter och order. Behålla historik om personer som haft kontakt med oss. Fullfölja övriga åtaganden mot dig som kund. Efterleva lagkrav (exempelvis bokföringslagen). Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör data tillgänglig för tredje part.

 

Skäl för användning av dina personuppgifter: När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en företagets kontaktperson. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter och friheter i våra affärskontakter.

 

Hur vi delar informationen vi samlar in: Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med vårt moderbolag samt våra leverantörer för att de ska kunna fullfölja sina åtaganden, exempelvis för applikationsärenden, serviceärenden, installationer, transportörer, finansiering etc

 

Lagring: Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge du fortsätter handla av oss. Om Du avregistrerar dig upphör vi databehandlingen och tar bort dina personuppgifter från vårt kundregister. För att efterleva övriga lagar som kräver lagring av personuppgifter, exempelvis bokföringslagen, kan lagring av data i vissa fall krävas i upp till 7 år efter avslutad affärsrelation.

 

Säkerhet: Vi använder relevanta säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade. Dina val och rättigheter: Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan alltid begära ett utdrag. Du kan alltid rätta felaktiga personuppgifter eller radera dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Avregistrering genom att du skickar ett mail till oss

bottom of page